Επιλογή Σελίδας
Οι ηλεκτρονικές ζυγαριές της TECHNIPES έχουν αντικαταστήσει οριστικά τις παλαιότερες ηλεκτρο-πνευματικές ζυγαριές, οι οποίες έχουν ξεπερασθεί και δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των πελατών. Οι ζυγαριές αποτελούνται γενικά από:

 1. Μια άκαμπτη δομή στήριξης από χάλυβα, συγκολλημένη ραφή και με μια γρήγορη θύρα πρόσβασης που διευκολύνει την εύκολη επιθεώρηση.Είναι επίσης εξοπλισμένη με πλαϊνά πάνελ από ύφασμα για να διατηρούνται ουδέτερες πιέσεις μέσα στον κάδο, κρίσιμες για την σωστή ακρίβεια.
 2. Κάδος ζύγισης με κατάλληλα τοιχώματα που εμποδίζουν το προϊόν να κολλήσει στις πλευρές του, με όγκο σύμφωνο με το βάρος που πρέπει να ληφθεί για τη δεδομένη πυκνότητα προϊόντος, πνευματικά ενεργοποιημένο άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών δοχείου ζύγισης συνδεδεμένα με μαγνητικούς αισθητήρες, συμβάλλοντας σε έναν αξιόπιστο και επαναλαμβανόμενο κύκλο ζύγισης.
 3. Δύο κυψέλες φορτίου τύπου HBM (HOTTINGER) μοντέλο Z6FC3 κατηγορίας C3 (3000 τμήματα), εγκεκριμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις OIML / R61 και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα με προστασία IP67.
 4. Σύστημα τροφοδοσίας προϊόντος, ένας από τους έξι τύπους που διατίθενται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα οποία πρέπει να μετρηθούν από τον ζυγό, όλα με δύο στάδια ζύγισης: ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (αρχική παράδοση προϊόντων υψηλής ταχύτητας) και DRIBBLE FEED (τελική βραδεία, πολύ ακριβής μέτρηση)
 5. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ζύγισης που παρακολουθεί δυναμικά και διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες και τις λειτουργίες της κλίμακας.
Ζυγιστικά Technipes - Gallery 01
Ζυγιστικά Technipes - Gallery 02
Ζυγιστικά Technipes - Gallery 03
Ζυγιστικά Technipes - Gallery 04

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με Βάση το Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Έξι Τύποι Τροφοδοσίας

Έξι πιθανοί τύποι συστημάτων τροφοδοσίας προϊόντων εξασφαλίζουν πλήρη και ακριβή λύση για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μία συσκευαστική μηχανή μπορεί επίσης να είναι εξοπλισμένη με πολλαπλά συστήματα δοσολογίας προϊόντων, ίδιου ή διαφορετικού τύπου.

Το προϊόν παραδίδεται στην ακριβή ποσότητα και ζυγίζεται με την μεγαλύτερη ακρίβεια, σύμφωνα με τις παραμέτρους της προγραμματισμένης συνταγής στον ηλεκτρονικό ζυγό.

Οι διαθέσιμοι τύποι συστημάτων τροφοδοσίας προϊόντων είναι:

GTE (Τροφοδοσία με Βαρύτητα, για υλικά ελεύθερης ροής)

Technipes GTE (Τροφοδοσία με Βαρύτητα, για υλικά ελεύθερης ροής)
Περιγραφή Λειτουργίας - Technipes GTE (Τροφοδοσία με Βαρύτητα, για υλικά ελεύθερης ροής)

Κατάλληλο για τη συσκευασία:

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη

TTE (Τροφοδοσία με Περιστρεφόμενα Πτερύγια, οριζόντιο Impeller)

Technipes TTE (Τροφοδοσία με Περιστρεφόμενα Πτερύγια, οριζόντιο Impeller)
Περιγραφή Λειτουργίας - TTE (Τροφοδοσία με Περιστρεφόμενα Πτερύγια, οριζόντιο Impeller)

Κατάλληλο για τη συσκευασία:

Αλεύρι, Πίτυρα, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης

CTE (Τροφοδοσία με Τροφοδοτικό με Μονό Κοχλία)

Technipes CTE (Τροφοδοσία με Τροφοδοτικό με Μονό Κοχλία)
Περιγραφή Λειτουργίας - Technipes CTE (Τροφοδοσία με Τροφοδοτικό με Μονό Κοχλία)

Κατάλληλο για τη συσκευασία:

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη

CCTE (Τροφοδοσία με Τροφοδότη Διπλού Κοχλία)

Technipes CCTE (Τροφοδοσία με Τροφοδότη Διπλού Κοχλία)

Κατάλληλο για τη συσκευασία:

Αλεύρι, Ζωοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Λιπάσματα, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Ζάχαρη

NTE (Τροφοδοσία με Τροφοδότη Ταινίας, Ταινιοζυγός με Ταινία Τροφοδοσίας)

Technipes NTE (Τροφοδοσία με Τροφοδότη Ταινίας, Ταινιοζυγός με Ταινία Τροφοδοσίας)
Περιγραφή Λειτουργίας - Technipes NTE (Τροφοδοσία με Τροφοδότη Ταινίας, Ταινιοζυγός με Ταινία Τροφοδοσίας)

Κατάλληλο για τη συσκευασία:

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Σπόροι-Καρποί

GTEX (Ανοξείδωτο, Τροφοδοσία με Βαρύτητα, για υλικά ελεύθερης ροής)

Technipes GTEX (Ανοξείδωτο, Τροφοδοσία με Βαρύτητα, για υλικά ελεύθερης ροής)

Ανοξείδωτη έκδοση του GTE

Κατάλληλο για τη συσκευασία:

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη

Φάσεις Ζύγισης – Χαρακτηριστικά Μονάδας Ελέγχου

Οι φάσεις ζύγισης εκτελούνται ως εξής:

Φάση φόρτωσης: Το προϊόν μετράται στον κάδο ζύγισης μέχρι να φτάσει προγραμματισμένο βάρος. Η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία επιτυγχάνεται ο στόχος καθορίζεται από τον δυναμικό έλεγχο των φάσεων ζύγισης: Γρήγορη τροφοδοσία μεγάλης ταχύτητας, Αργή τροφοδοσία υψηλής ακρίβειας.

Φάση εκφόρτωσης: Το σύστημα τροφοδοσίας σταματάει και η πύλη κλείνει, αποφεύγοντας την πτώση επιπλέον προϊόντος στον κάδο ζύγισης. Οι πόρτες στην κάτω πλευρά του δοχείου ζύγισης ανοίγουν και το προϊόν πέφτει στο σύστημα ενσάκισης. Στη συνέχεια οι πόρτες κλείνουν και ξεκινά ένας νέος κύκλος ζύγισης.

Technipes Ζυγιστικά - Φάσεις Ζύγισης – Χαρακτηριστικά Μονάδας Ελέγχου

Επεξήγηση Φάσεων:
1. Σύστημα τροφοδοσίας προϊόντος.
2. Κάδος ζύγισης δόσης.
3. Δυναμοκυψέλες υψηλής ακρίβειας.
4. Ηλεκτρονικός ελεγκτής ζύγισης-control panel.

Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (Control Panel)

Οι ζυγοί ζύγισης TECHNIPES διαθέτουν την τελευταία τεχνολογία σε προηγμένες μονάδες ελέγχου ζύγισης.

Οι νέοι ηλεκτρονικοί ελεγκτές ζύγισης της σειράς 400, επωφελούνται από τις τρεις δεκαετίες εμπειρίας της Technipes στην ελεγχόμενη μέτρηση ξηρών προϊόντων, παρέχοντας άμεση διαχείριση των παραμέτρων της διαδικασίας και διαθέτουν οθόνη HMI με οθόνη αφής 7 ιντσών διαστάσεων 155mm x 95mm και ονομαστική προστασία IP65 / NEMA 4 με ένδειξη:

 • λειτουργίας και κατάστασης της κλίμακας ζύγισης
 • διπλή εμφάνιση βάρους (στιγμιαία και τελευταία μέτρηση), μέσω της πενταψήφιας οθόνης

Η φιλική προς το χρήστη μονάδα ελέγχου 400 επιτρέπει:

 • ρύθμιση των παραμέτρων ζύγισης (προγραμματισμός βαθμονόμηση, αποθήκευση προϊόντος κ.λπ.)
 • ρύθμιση δεκαδικών ψηφίων
 • όνομα του προϊόντος
 • αρχική τιμή τροφοδοσίας (πρώτη φάση)
 • ελάχιστος χρόνος τροφοδοσίας
 • αυτόματη παρακολούθηση του προϊόντος κατά την πτήση με αυτόματη ρύθμιση βελτιστοποίησης των σταδίων του κύκλου ζύγισης
 • έλεγχο της ταχύτερης δυνατή ταχύτητα ζύγισης, διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια ζύγισης εντός των καθορισμένων ορίων ανοχής
 • προγραμματιζόμενη συχνότητα απόβαθρου
 • αυτόματη διαχείριση των ανώτατων και κατώτατων ορίων ζύγισης με αυτόματη διακοπή της λειτουργίας της ζυγαριάς σε περίπτωση που το βάρος υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια
 • καθορισμός του αριθμού των συνταγών που πρόκειται να εκτελεστούν
 • καθορισμός του στόχου του προϊόντος
 • εμφάνιση των συνολικών σάκων που εκτελέστηκαν εντός αλλά και εκτός των ορίων ζύγισης

Δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι και 99 διαφορετικών συνταγών.

Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή μέσω πρωτοκόλλου TCP / IP MODBUS.

Δυνατότητα διαφοροποίησης του βάρους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζύγισης.

Δυνατότητα πρόσβασης μόνο με κωδικό σε ευαίσθητες λειτουργίες (Προγραμματισμός και βαθμονόμηση).

Δυνατότητα αντιγραφής αποθηκευμένων συνταγών σε μονάδα USB flash για μεταφορά δεδομένων.

Η οθόνη της σειράς 400 μπορεί να οριστεί στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά ή γερμανικά.

Οι δυναμοκυψέλες που χρησιμοποιούνται από τα ζυγιστικά της TECHNIPES είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα με προστασία IP67, εγκεκριμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις OIML / R61 HBM (HOTTINGER) και κλάσης C3 (3000 τμήματα).

Ως εναλλακτική λύση για τον ελεγκτή ζύγισης σειράς 400, η TECHNIPES μπορεί επίσης να εγκαταστήσει τους TRIA300, Bran + Luebbe ή άλλους ελεγκτές ζύγισης κατόπιν αιτήματος.

Technipes Ελεγκτές Ζύγισης
Technipes Ζυγιστικά - Σύστημα γρήγορης εξαγωγής του κοχλία τροφοδοσίας για εύκολο καθάρισμα

Σύστημα γρήγορης εξαγωγής του κοχλία τροφοδοσίας για εύκολο καθάρισμα χωρίς αποσυναρμολόγηση του άξονα-μοτέρ.

Ζυγιστικά Technipes - Κοχλίας τροφοδοσίας με θύρα σχήματος U και πορτάκι επιθεώρησης.

Κοχλίας τροφοδοσίας με θύρα σχήματος U και πορτάκι επιθεώρησης.

Technipes Ζυγιστικά - Γρήγορη θύρα επιθεώρησης, με πρόσβαση στον κάδο ζυγίσης

Γρήγορη θύρα επιθεώρησης, με πρόσβαση στον κάδο ζυγίσης. Γρήγορη θύρα κάδου ζύγισης που επιτρέπει λεπτομερή επιθεώρηση του κάδου για πλήρη και εύκολο καθαρισμό των εσωτερικών τοιχωμάτων από κολλημένο προϊόν.

Technipes Ζυγιστικά - Γρήγορη θύρα επιθεώρησης στο κάτω μέρος του περιβλήματος του κοχλία για εύκολο καθαρισμό.

Γρήγορη θύρα επιθεώρησης στο κάτω μέρος του περιβλήματος του κοχλία για εύκολο καθαρισμό.

Όλα τα σημεία επιθεώρησης προστατεύονται από μαγνητικούς αισθητήρες, και κύκλωμα ασφαλείας.

Ζυγιστικά Technipes - άποψη μηχανήματος ζύγισης