Επιλογή Σελίδας

Τα σακιά που τοποθετούνται στην αποθήκη από τον χειριστή, μεταφέρονται από τον ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος ανοίγει τη βαλβίδα του σάκου και τον τοποθετεί στο στόμιο της συσκευαστικής,. Στη συνέχεια, μια συσκευή διπλής ανίχνευσης ελέγχει τη σωστή τοποθέτηση για να επιτρέψει στο συσκευαστικό να γεμίσει τον σάκο.

Αυτή η συσκευή είναι τόσο γνωστή για την αποδεδειγμένη απλότητα αλλά και την αξιοπιστία της. Σήμερα έχουμε πουλήσει και εγκαταστήσει περισσότερους από 2000 αυτόματους παρουσιαστές σάκων σε όλο τον κόσμο.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Μέγιστη απόδοση 400 σακιά/ώρα.

Η σειρά των μηχανημάτων TRANSFER® αποτελείται από τρία μοντέλα διαμορφωμένα σύμφωνα με τους διάφορους τύπους συστημάτων συσκευασίας, τα οποία, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο, προσφέρουν διάφορες πιθανές λύσεις.

Μοντέλο R

Περιστρεφόμενου – κεκλιμένου βραχίονα σε συνδυασμό με ένα πλαϊνό γεμιστήρα σάκων. Η πιο διαδεδομένη σειρά.

Αυτό το μοντέλο είναι το παραδοσιακό σύστημα που εγκαθίσταται πιο συχνά. Το μηχάνημα παραλαμβάνει το σακί από την αποθήκη που βρίσκεται δίπλα στο μηχάνημα (δεξιά ή αριστερή) και εισάγει το σακί πάνω στο στόμιο πλήρωσης με περιστροφή του βραχίονα και άρθρωση με κλίση.

Μοντέλο F

Βραχίονα κλίσης μόνο με εμπρόσθια αποθήκη κενών σακιών, χρησιμοποιείται όταν ο πλευρικός χώρος είναι περιορισμένος.

Αυτό το μοντέλο εξαλείφει την περιστροφή του βραχίονα και χρησιμοποιεί μονή άρθρωση και τροφοδοτείται από μια αποθήκη τοποθετημένη μπροστά από το συσκευαστικό με έναν κύριο σταθμό ο οποίος ταξινομεί την στοίβα των σάκων στη σωστή γωνία για παραλαβή.

Μοντέλο L

Γραμμικής λειτουργίας με εμπρόσθια αποθήκη κενών σάκων, χρησιμοποιείται όταν το ύψος είναι περιορισμένο.

Το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να εγκαθίσταται σε χώρους όπου το ύψος είναι περιορισμένο. Χρησιμοποιεί έναν οδηγό που τοποθετείται σε σιδηροτροχιές σε συνδυασμό με αποθήκη κενών σάκων. Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με κινητήρες χωρίς ψήκτρες, επιτρέποντας την επιτάχυνση και την επιβράδυνση της ταχύτητας κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και ανάκτησης της σακούλας για βέλτιστη απόδοση. Το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να εγκαθίσταται σε χώρους όπου το ύψος είναι περιορισμένο. Χρησιμοποιεί έναν οδηγό που τοποθετείται σε σιδηροτροχιές σε συνδυασμό με αποθήκη κενών σάκων. Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με κινητήρες χωρίς ψήκτρες, επιτρέποντας την επιτάχυνση και την επιβράδυνση της ταχύτητας κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και ανάκτησης της σακούλας για βέλτιστη απόδοση.