Επιλογή Σελίδας

Τα συσκευαστικό σάκων βαλβίδας ITG-HV είναι εξοπλισμένο με σύστημα γεμίσματος με βαρύτητα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποκλειστικά με κοκκώδη, ελεύθερης ροής προϊόντα, αλλά είναι πιο γρήγορο από το σύνηθες σύστημα μοντέλου ITG. Η μηχανή είναι ιδανική για προϊόντα όπως τα κοκκώδη λιπάσματα, η ζάχαρη, τα πλαστικά, οι σπόροι, τα σφαιρίδια και οι άμμοι. Κάθε ITG-HV έχει τη δυνατότητα τυπικής ταχύτητας παραγωγής μεταξύ 500-600 σάκων /ώρα ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και του σάκου.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Προϊόντα ελεύθερης ροής, όπως Σπόροι δημητριακών, Λίπασμα σε κόκκους, Πλαστικό σε κόκκους, Σπόροι κ.α.

.

Συσκευαστικό Σάκων Βαλβίδας Technipes ITG HV

Αν απαιτούνται υψηλότεροι ρυθμοί παραγωγής, μπορεί να τοποθετηθεί μια συστοιχία έως και 4 μηχανών σε σειρά για ταχύτητες παραγωγής μέχρι 2400 σάκους /ώρα.

Στάδια λειτουργίας του Συσκευαστικού Σάκων Βαλβίδας Technipes ITG HV

a) AISI 304 κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.

b) Ειδικά διαμορφωμένο στόμιο πλήρωσης υψηλής ταχύτητας.

c) Σύστημα πλήρωσης σάκων.

d) Πνευματικό σύστημα δόνησης σάκων.

e) Πνευματικοί σφιγκτήρες στομίου σάκων.

f) Σύστημα αυτόματης κένωσης έτοιμων σάκων στον ταινιόδρομο.

g) Γωνιακό υποστήριγμα σάκων με χειροκίνητη ρύθμιση ύψους.