Επιλογή Σελίδας

Video από Μηχανήματα Συσκευασίας

Video από πραγματικές εγκαταστάσεις με μηχανήματα συσκευασίας της Technipes που έχει εγκαταστήσει η Earth Care.

Ρομποτικός Βραχίονας 4 αξόνων. Μέγιστη ταχύτητα 730κύκλοι/ώρα. Δυνατότητα εξυπηρέτησης δύο γραμμών παραγωγής ταυτόχρονα.

Αυτόματη συσκευαστική για σακιά ανοιχτού στομίου. Μέγιστη ταχύτητα 600κύκλοι/ώρα.

Αυτόματη περιτύλιξη stretch film. Προτάνιση ως 300%  ηλεκτρονικά ελεγχόμενη. Εξοικονόμηση φίλμ ως και 40%.

Συσκευαστική FFS με τροφοδοσία από πλαστικό ρολό. Μέγιστη ταχύτητα 1200κύκλοι/ώρα.

Σφράγιση βαλβίδας σάκων με υπέρηχους ultra sonic.

Αυτόματη γραμμή ζύγισης-ενσάκισης-παλετοποίησης-περιτύλιξης με φίλμ.

Αυτόματη ενσάκιση με σακιά βαλβίδος. Μέγιστη ταχύτητα 300κύκλοι/ώρα ανά στοιχείο. Δυνατότητα τοποθέτησης ως 4 στοιχεία σε σειρά. 1200κύκλοι/ώρα, χωρίς χειριστή.

Σφράγιση βαλβίδων με χάρτικη ετικέτα και κόλλα hot melt.