Επιλογή Σελίδας
Παλετάιζερ χαμηλού επιπέδου.
Ο RUNNER/b, ο συμβατικός παλετοποιητής χαμηλού επιπέδου με σταθερή παλέτα, επανασχεδιάστηκε και απλοποιήθηκε στο λειτουργικό του σχήμα. Η καινούργια, στιβαρή του δομή είναι η ιδανική λύση για μέσες / υψηλές αποδόσεις – 600 ÷ 800 σάκους /ώρα. Η υψηλή τεχνολογία που εφαρμόζεται στους αυτοματισμούς καθιστά περιττή την παρουσία του χειριστή. Η πλευρική και η άνωθεν πίεση της στρώσης, επιτρέπει την επίτευξη ενός τελικού συμπαγούς, τετραγωνισμένου σχήματος της παλέτας.
Παλεταΐζερ με Στρώσεις Technipes RUNNER-b

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Παλεταΐζερ με Στρώσεις Technipes RUNNER-b - Σιδέρωμα και κεντράρισμα σάκων
Σιδέρωμα και κεντράρισμα σάκων
Σιδερωτήριο και μονάδα κεντραρίσματος σάκου, με χειροκίνητη ρύθμιση ύψους πίεσης και κινητήρα κατόπιν αιτήματος. Αρπάγη περιστροφής σάκου, προς τις δύο κατευθύνσεις που ελέγχονται από τον κωδικοποιητή.
Παλεταΐζερ με Στρώσεις Technipes RUNNER-b - Φορμάρισμα και απελευθέρωση στρώσης
Φορμάρισμα και απελευθέρωση στρώσης
Μονάδα σχηματισμού στρώσης, αποτελούμενη από: Περιοχή προσχηματισμού και διάταξης μεταφοράς στρώσης στην κινητή κάθετη πλατφόρμα για την τοποθέτηση στην παλέτα που περιμένει στο σταθμό παλετοποίησης.
Στάδια λειτουργίας του παλεταΐζερ με στρώσεις Technipes RUNNER-b
1, Σιδερωτήριο με κινητό άνω ιμάντα και σταθερό κάτω.
2. Αρπάγη περιστροφής για σακιά ανοικτού στόματος-πλαϊνής πίεσης για σακιά βαλβίδος.
3. Σταθμός Προ-σχηματισμού στρώσεων.
4. Ανυψωτική πλατφόρμα. Εκφορτώνει τη στρώση επάνω στην παλέτα αναμονής.
5. Ζώνη παλετοποίησης. Περιοχή όπου η στρώση απελευθερώνεται και κεντράρεται.
6. Σταθμός κενών παλετών. Τύπος άγκιστρου για γενικές παλέτες και τύπος για Europalets.
7. Ραουλόδρομος εξαγωγής έτοιμης παλέτας.
Μεταφορά Παλέτας με Κλαρκ
Παλέτες σε αποθήκη