Επιλογή Σελίδας
Οι συσκευαστικές μηχανές βαλβίδος TECNO 350 είναι εξοπλισμένες με ένα σύστημα πλήρωσης κάθετης φτερωτής. Η μηχανική περιστροφή της φτερωτής μετακινεί το προϊόν από την χοάνη φόρτωσης μέσω του ακροφυσίου πλήρωσης μέσα στον σάκο βαλβίδας. Ένας εύκαμπτος σωλήνας από καουτσούκ συνδέει το περίβλημα της φτερωτής με το στόμιο πλήρωσης. Κατά τη διάρκεια του κύκλου πλήρωσης και μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό βάρος , η περιστροφή της φτερωτής σταματάει και ένας σφικτήρας (με πεπιεσμένο αέρα) σταματά τη ροή του προϊόντος. Το στόμιο πλήρωσης και η βάση στήριξης του σάκου “επιπλέουν” από την κύρια δομή της μηχανής και συνδέονται με το σύστημα ζύγισης του μηχανήματος.

Κάθε Tecno 350 έχει τυπική ταχύτητα παραγωγής μεταξύ 250-350 σάκων / ώρα. Εάν απαιτείται υψηλότερη παραγωγή, μπορεί να τοποθετηθεί μια συστοιχία μέχρι και 4 μηχανών σε σειρά για ταχύτητες παραγωγής μέχρι 1200-1400 σάκους / ώρα.

Η φτερωτή είναι εξοπλισμένη με 4 λεπίδες και μια συσκευή στεγανή από τη σκόνη για τον άξονα του δρομέα, εξαλείφοντας τυχόν απώλεια προϊόντος από το σύστημα τροφοδοσίας.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Λεπτόκοκκα υλικά σε μορφή σκόνης, Τσιμέντο, Κόλλες πλακιδίων, Μείγματα οικοδομικών υλικών κ.α.

Technipes Techno 350 - Συσκευαστικό Βαλβίδος Χωρίς Προζύγιση

Το Tecno 350 είναι εξαιρετικά κατάλληλο για τη συσκευασία πολύ φίνων προϊόντων όπως τσιμέντο, ξηρό προμείγμα, ανθρακικό ασβέστιο, γύψο και κονιορτοποιημένο ασβεστόλιθο.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ζύγισης διαθέτουν ένα συγκρότημα πλήρωσης που υποστηρίζεται από δυναμοκυψέλη και συνδέεται με τον ηλεκτρονικό ελεγκτή βάρους. Ο ελεγκτής βάρους αποτελείται από:

  • μια έγχρωμη γραφική οθόνη 7″ που επιτρέπει την απεικόνιση των βαρών και άλλων παραμέτρων.
  • μια εσωτερική CPU για την επεξεργασία όλων των δεδομένων ζύγισης.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος έγκειται στην ικανότητά του να παρακολουθεί συνεχώς τον εαυτό του και να διορθώνει αυτόματα για τυχόν αλλαγές ιδιοτήτων του προϊόντος.

Στάδια λειτουργίας του Συσκευαστικού Βαλβίδος Χωρίς Προζύγιση Technipes Techno 350

a) Πνευματικοί σφιγκτήρες σάκου.

b) Στήριξη σάκων με χειροκίνητη ρύθμιση ύψους.

c) Ρυθμιζόμενη ροή αέρα για τη σωστή ροή του προϊόντος.

d) Αποσπώμενο κάλυμμα του περιστροφικού περιβλήματος για γρήγορη πρόσβαση στη φτερωτή.

Προαιρετικά:

Το TECNO / 350 μπορεί να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Αυτόματη μεταφορά κενών σάκων στο στόμιο.
  • Αυτόματη ρύθμιση ύψους στηρίγματος σάκου.
  • Αυτόματη τοποθέτηση του γεμάτου σάκου στον ταινιόδρομο.
  • Σφράγιση βαλβίδος SON SEAL υπερήχων (ultra sonic).

Ελεγκτής οθόνης ζύγισης Mod 400:

Technipes Ελεγκτής οθόνης ζύγισης Mod 400
Technipes Techno 350 σε Λειτουργία