Επιλογή Σελίδας

Συσκευαστικές Μέγα Σάκων (Big-Bag)

Technipes Συσκευαστικά Μέγα Σάκων (Big-Bag)

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Οικοδομικά Υλικά, Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Συσκευαστική Technipes Big-Bag Χωρίς Προζύγιση

Συσκευαστική Technipes Big-Bag Χωρίς Προζύγιση

Τα ζυγιστικά-συσκευαστικά «BIG-BAG» επινοήθηκαν για την τοποθέτηση σε σάκους οποιουδήποτε είδους προϊόντος, σε κόκκους ή σκόνες, σε 500 kg έως 1500 kg σε μεγάλους σάκους. Επιπλέον δυνατότητες μεγάλων σάκων διατίθενται επίσης κατόπιν αιτήματος. Το μηχάνημα αποτελείται από: Ένα ειδικό δοσολογικό σύστημα για κάθε είδος προϊόντος, ένα κάδο ζύγισης με 4 δυναμοκυψέλες που συνδέονται με την ηλεκτρονική κεντρική μονάδα ελέγχου και ...