Επιλογή Σελίδας

Τα ζυγιστικά-συσκευαστικά «BIG-BAG» επινοήθηκαν για την τοποθέτηση σε σάκους οποιουδήποτε είδους προϊόντος, σε κόκκους ή σκόνες, σε 500 kg έως 1500 kg σε μεγάλους σάκους. Επιπλέον δυνατότητες μεγάλων σάκων διατίθενται επίσης κατόπιν αιτήματος. Το μηχάνημα αποτελείται από:

Συσκευαστική Technipes Big-Bag Χωρίς Προζύγιση - Διαμόρφωση 01

Ένα ειδικό δοσολογικό σύστημα για κάθε είδος προϊόντος, ένα κάδο ζύγισης με 4 δυναμοκυψέλες που συνδέονται με την ηλεκτρονική κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης ζύγισης. 4 αυτόματους γάντζους που κρατούν τις λαβές του big-bag, ένα σύστημα σύσφιξης του σάκου με το στόμιο αποτρέπει την εκπομπή σκόνης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.

Συσκευαστική Technipes Big-Bag Χωρίς Προζύγιση - Διαμόρφωση 02

Συνεπώς, ο χειριστής έχει μόνο το καθήκον να προσαρμόζει το στόμιο του μηχανήματος στο στόμιο του σάκου και να κρεμάει τις λαβές στα κατάλληλα άγκιστρα.

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση πλήρωσης, ένα σύστημα ανύψωσης με υδραυλική πλατφόρμα ανυψώνει το σάκο χαλαρώνοντας τις λαβές και επιτρέποντας έτσι στα αυτόματα άγκιστρα να τις απελευθερώσουν. Το σύστημα ανύψωσης μεταφέρει στη συνέχεια το σάκο στη θέση εκφόρτωσης.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Οικοδομικά Υλικά, Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Συσκευαστικό χωρίς προζύγιση

Συσκευαστικό χωρίς προζύγιση Technipes Big-Bag

Συσκευαστικό με προζύγιση

Συσκευαστικό με προζύγιση Technipes Big-Bag

Το συσκευαστικό με προζύγιση εκφορτώνει την έτοιμη δόση (πχ. 1000 Kg) μέσα στο σάκο σε μία βολή.

a) Σύστημα χωρίς προζύγιση
b) Σύστημα με προζύγιση

Συσκευαστική Technipes Big-Bag Χωρίς Προζύγιση - Gallery 01
Συσκευαστική Technipes Big-Bag Χωρίς Προζύγιση - Gallery 02
Συσκευαστική Technipes Big-Bag Χωρίς Προζύγιση - Gallery 03