Επιλογή Σελίδας

Οι μηχανές ζύγισης-ενσάκισης TECNO MT είναι εφοδιασμένες με σύστημα πλήρωσης σάκων με κοχλύα. Αυτό το ευπροσάρμοστο σύστημα είναι ιδανικό για προϊόντα με σκονισμένα ή αλεσμένα χαρακτηριστικά, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για κοκκώδη ή σφαιροποιημένα προϊόντα. Όλα τα συστήματα τροφοδοσίας προϊόντων είναι εξοπλισμένα με λειτουργίες διπλής φάσης πλήρωσης (GROSS corse και FINE corse) για να διασφαλιστεί η ακριβής δοσολογία του προϊόντος.

Ανάλογα με το προς συσκευασία προϊόν, το μηχάνημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα από τα συστήματα τροφοδοσίας: βαρύτητα, στρόβιλο, ιμάντα, κοχλύα, τροφοδότης διπλού κοχλία, δονητικό κανάλι.

Το στόμιο πλήρωσης του σακιού, μαζί με ολόκληρη τη δομή πλήρωσης (όπως ο τροφοδότης κοχλύα, η συσκευή τοποθέτησης σάκων κ.λπ.) συνδέεται στο σύστημα ζύγισης, το οποίο είναι απομομωνένο από το υπόλοιπο της μηχανής. Η απόδοση των μηχανών TECNO MT ποικίλλει από 150 έως 200 σάκους / ώρα.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Πρώτες Ύλες σε μορφή Σκόνης.

Technipes Techno MT
Technipes Techno MT Δομή Πλήρωσης Σακιού και Ζύγισης

a) Κοχλύας πλήρωσης γρήγορης αλλαγής με σκόνες ροής αέρα

b) Πνευματικό σφραγιστικό

c) Στόμιο σακιού με χειροκίνητη ρύθμιση ύψους.

d) Μηχανικό σύστημα έκκεντρων κραδασμών που ελέγχεται από ηλεκτρικό κινητήρα.

e) Κεφαλή εξοπλισμένη με μηχανικό αναδευτήρα (μόνο για προϊόντα που είναι δύσκολο να γλιστρήσουν.

Technipes Techno MT Alimentazione-CT
Technipes Techno MT Alimentazione-TT
Technipes Techno MT Alimentazione-NT

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ζύγισης διαθέτουν ένα συγκρότημα πλήρωσης που συνδέεται με τον ηλεκτρονικό ελεγκτή βάρους.

Ο ελεγκτής βάρους αποτελείται από:

  • μια έγχρωμη γραφική οθόνη 7 “που επιτρέπει την απεικόνιση των βαρών και άλλων παραμέτρων.
  • μια εσωτερική CPU για την επεξεργασία όλων των δεδομένων ζύγισης.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων έγκειται στην ικανότητά τους να παρακολουθούν συνεχώς και να διορθώνουν αυτόματα για τυχόν αλλαγές.

Προαιρετικά:

Τα συσκευαστικά της σειράς MT μπορούν να διατίθενται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Αυτόματη μεταφορά κενών σάκων στο στόμιο πλήρωσης
  • Αυτόματη ρύθμιση ύψους στηρίγματος σάκου
  • Αυτόματη τοποθέτηση των γεμάτων σακιών στον ταινιόδρομο
  • Κινητή έκδοση σε τροχούς
  • SON SEAL υπερήχων

Φιλική προς το χρήστη μονάδα ελέγχου 400

Technipes Ελεγκτής οθόνης ζύγισης Mod 400
Technipes MTC Impianto A