Επιλογή Σελίδας

Θερμοκόλληση, κόψιμο-δίπλωμα στομίου και συρραφή με ταινία crepe.