Οι ηλεκτρονικές ζυγαριές της TECHNIPES έχουν αντικαταστήσει οριστικά τις παλαιότερες ηλεκτρο-πνευματικές ζυγαριές, οι οποίες έχουν ξεπερασθεί και δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των πελατών. Οι ζυγαριές αποτελούνται γενικά από: Μια άκαμπτη δομή στήριξης από...