Επιλογή Σελίδας
Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά 02

Α) BM/AS

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. BM/AS. Στόμιο πλήρωσης εξοπλισμένο κατάλληλα για την συλλογή σκόνης, ή για την δημιουργία κενού vacum κατά την διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης σάκων.

Στόμιο πλήρωσης εξοπλισμένο κατάλληλα για την συλλογή σκόνης, ή για την δημιουργία κενού vacum κατά την διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης σάκων.

Β) CART

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. CART. Ετικετέζα για τοποθέτηση χάρτινης ετικέτας.

Ετικετέζα για τοποθέτηση χάρτινης ετικέτας.

Γ) RIB/90

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. RIB/90. Μονάδα αλλαγής πορείας κατά 90 μοίρες για κάθετη εκτροπή έτοιμου σάκου.

Μονάδα αλλαγής πορείας κατά 90° για κάθετη εκτροπή έτοιμου σάκου.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Αποθήκες Κενών Σάκων

MF

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Αποθήκη με έναν σταθμό κενών σάκων. MF

Αποθήκη με έναν σταθμό κενών σάκων

MM

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. MM. Αποθήκη με δύο ή και περισσότερους σταθμούς κενών σάκων

Αποθήκη με δύο ή και περισσότερους σταθμούς κενών σάκων

MTR

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Αποθήκη με έναν σταθμό κενών σάκων. MTR

Αποθήκη με έναν σταθμό κενών σάκων

Αφαιρεί από την στοίβα, ένα μόνο σάκο κάθε φορά και το μεταφέρει σε ενδιάμεσο σταθμό για την εφαρμογή αυτοκόλλητης ετικέτας ή για εκτύπωση πάνω στο σακί.

Μέγιστη χωρητικότητα: 6 κύκλοι ανά λεπτό.

MSF

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. MSF. Αποθήκη με διαχωριστήρα σάκων

Αποθήκη με διαχωριστήρα σάκων

Ο διανομέας παραλαμβάνει το σακί από τον πάτο, επιτρέποντας στον τροφοδότη να ολισθαίνει κάτω από σακί, να το ξεχωρίζει και να το μεταφέρεται στο σταθμό ανοίγματος του στομίου.

Μέγιστη χωρητικότητα: έως 500 σάκους /ώρα.

Επιβάλλεται για χρήση σακιών PP ( πλεκτά τσουβάλια).

Σακιαστικό Tecno-500 επιχειρησιακή ακολουθία

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Πιάσιμο σακιού

Πιάσιμο σακιού

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Άνοιγμα στομίου

Άνοιγμα στομίου

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Εφαρμογή του σακιού στο στόμιο πλήρωσης

Εφαρμογή του σακιού στο στόμιο πλήρωσης

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Γέμισμα σακιού στον αέρα (χωρίς να πατάει στον ταινιόδρομο)

Γέμισμα σακιού στον αέρα (χωρίς να πατάει στον ταινιόδρομο)

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Δυνατότητα δόνησης του πάτου του σακιού

Δυνατότητα δόνησης του πάτου του σακιού

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Γέμισμα σακιού στη χαμηλή θέση

Γέμισμα σακιού στη χαμηλή θέση

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Λεπίδες μεταφοράς γεμάτου σακιού σε ετοιμότητα

Λεπίδες μεταφοράς γεμάτου σακιού σε ετοιμότητα

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Συγκράτηση γεμάτου σακιού από τις λεπίδες μεταφοράς

Συγκράτηση γεμάτου σακιού από τις λεπίδες μεταφοράς

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Σακιαστικό Tecno-500. Μεταφορά του γεμάτου σακιού προς σφράγιση στομίου

Μεταφορά του γεμάτου σακιού προς σφράγιση στομίου

CART

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. Συσκευή εφαρμογής ετικέτας, για προκατασκευασμένες ετικέτες. Cart

Προαιρετικό για το Κλείσιμο Σακιού

Συσκευή εφαρμογής ετικέτας, για προκατασκευασμένες ετικέτες.

RIF/CC

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. RIF/CC. Εφαρμογή για τοποθέτηση χάρτινης ταινίας κρεπ στο στόμιο του σακιού, πλάτους 60 mm.

Εφαρμογή για τοποθέτηση χάρτινης ταινίας κρεπ στο στόμιο του σακιού, πλάτους 60 mm. Για ταινία πλάτους 70 mm, διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Το επάνω μέρος του σακιού καθαρίζεται για την σωστή εφαρμογή της χάρτινης ταινίας.

RIF/PG

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. RIF/PG. H διαδικασία διπλώματος του στομίου του σάκου είναι συνεχής, χωρίς να σταματά ο ταινιόδρομος

H διαδικασία διπλώματος του στομίου του σάκου είναι συνεχής, χωρίς να σταματά ο ταινιόδρομος. Η κορυφή του σακιού, αρχικά κόβεται για να γίνει τέλεια η αναδίπλωση.

SA/CC

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. SA/CC. Στεγανοποίηση και ραφή για σακιά με εσωτερική επένδυση (ΡΡ) και εφαρμογή ταινίας κρέπ.

Στεγανοποίηση και ραφή για σακιά με εσωτερική επένδυση (ΡΡ) και εφαρμογή ταινίας κρέπ. Ιδανική λύση για πολύ λεπτόκοκκα υλικά, premix-γάλα σε σκόνη κ.α.

RIF/PG/CA

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. RIF/PG/CA. Αναδίπλωση στομίου σάκου, στη συνέχεια σφραγισμένη με εφαρμογή χαρτοταινίας με προ-εφαρμοζόμενη κόλλα και θερμοσυγκόλληση.

Αναδίπλωση στομίου σάκου, στη συνέχεια σφραγισμένη με εφαρμογή χαρτοταινίας με προ-εφαρμοζόμενη κόλλα και θερμοσυγκόλληση.

RIB-LN

Technipes Futura HV με δύο ζυγιστικά. RIB-LN. Συσκευή περιστροφής σάκου bag turner για την τοποθέτηση παράλληλα στον ταινιόδρομο της γραμμής.

Συσκευή περιστροφής σάκου bag turner για την τοποθέτηση παράλληλα στον ταινιόδρομο της γραμμής.