Επιλογή Σελίδας

Α) BM/AS

Στόμιο πλήρωσης εξοπλισμένο κατάλληλα για την συλλογή σκόνης, ή για την δημιουργία κενού vacum κατά την διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης σάκων.

Β) CART

Ετικετέζα για τοποθέτηση χάρτινης ετικέτας.

Γ) RIB/90

Μονάδα αλλαγής πορείας κατά 90° για κάθετη εκτροπή έτοιμου σάκου.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Αποθήκες Κενών Σάκων

MF

Αποθήκη με έναν σταθμό κενών σάκων

MM

Αποθήκη με δύο ή και περισσότερους σταθμούς κενών σάκων

MTR

Αποθήκη με έναν σταθμό κενών σάκων

Αφαιρεί από την στοίβα, ένα μόνο σάκο κάθε φορά και το μεταφέρει σε ενδιάμεσο σταθμό για την εφαρμογή αυτοκόλλητης ετικέτας ή για εκτύπωση πάνω στο σακί.

Μέγιστη χωρητικότητα: 6 κύκλοι ανά λεπτό.

MSF

Αποθήκη με διαχωριστήρα σάκων

Ο διανομέας παραλαμβάνει το σακί από τον πάτο, επιτρέποντας στον τροφοδότη να ολισθαίνει κάτω από σακί, να το ξεχωρίζει και να το μεταφέρεται στο σταθμό ανοίγματος του στομίου.

Μέγιστη χωρητικότητα: έως 500 σάκους /ώρα.

Επιβάλλεται για χρήση σακιών PP ( πλεκτά τσουβάλια).

Σακιαστικό Tecno-500 επιχειρησιακή ακολουθία

Πιάσιμο σακιού

Άνοιγμα στομίου

Εφαρμογή του σακιού στο στόμιο πλήρωσης

Γέμισμα σακιού στον αέρα (χωρίς να πατάει στον ταινιόδρομο)

Δυνατότητα δόνησης του πάτου του σακιού

Γέμισμα σακιού στη χαμηλή θέση

Λεπίδες μεταφοράς γεμάτου σακιού σε ετοιμότητα

Συγκράτηση γεμάτου σακιού από τις λεπίδες μεταφοράς

Μεταφορά του γεμάτου σακιού προς σφράγιση στομίου

CART

Προαιρετικό για το Κλείσιμο Σακιού

Συσκευή εφαρμογής ετικέτας, για προκατασκευασμένες ετικέτες.

RIF/CC

Εφαρμογή για τοποθέτηση χάρτινης ταινίας κρεπ στο στόμιο του σακιού, πλάτους 60 mm. Για ταινία πλάτους 70 mm, διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Το επάνω μέρος του σακιού καθαρίζεται για την σωστή εφαρμογή της χάρτινης ταινίας.

RIF/PG

H διαδικασία διπλώματος του στομίου του σάκου είναι συνεχής, χωρίς να σταματά ο ταινιόδρομος. Η κορυφή του σακιού, αρχικά κόβεται για να γίνει τέλεια η αναδίπλωση.

SA/CC

Στεγανοποίηση και ραφή για σακιά με εσωτερική επένδυση (ΡΡ)και εφαρμογή ταινίας κρέπ. Ιδανική λύση για πολύ λεπτόκοκκα υλικά, premix-γάλα σε σκόνη κ.α.

RIF/PG/CA

Αναδίπλωση στομίου σάκου, στη συνέχεια σφραγισμένη με εφαρμογή χαρτοταινίας με προ-εφαρμοζόμενη κόλλα και θερμοσυγκόλληση.

RIB-LN

Συσκευή περιστροφής σάκου bag turner για την τοποθέτηση παράλληλα στον ταινιόδρομο της γραμμής.