Επιλογή Σελίδας

Αυτόματα Συστήματα Ζύγισης-Ενσάκισης Ανοιχτού Στομίου FUTURA

Αυτόματα συστήματα ζύγισης-ενσάκισης ανοιχτού στομίου Futura

Αυτόματα συστήματα ζύγισης-ενσάκισης ανοιχτού στομίου μοντέλο FUTURA.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.


Futura HV Με Δύο Ζυγιστικά

Futura HV Με Δύο Ζυγιστικά

Α) BM/AS Στόμιο πλήρωσης εξοπλισμένο κατάλληλα για την συλλογή σκόνης, ή για την δημιουργία κενού vacum κατά την διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης σάκων. Β) CART Ετικετέζα για τοποθέτηση χάρτινης ετικέτας. Γ) RIB/90 Μονάδα αλλαγής πορείας κατά 90° για κάθετη εκτροπή...
Futura Με Ένα Ζυγιστικό

Futura Με Ένα Ζυγιστικό

Α) BM/AS Στόμιο πλήρωσης εξοπλισμένο κατάλληλα για την συλλογή σκόνης, ή για την δημιουργία κενού vacum κατά την διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης σάκων. Β) RIF/CC Σύστημα εφαρμογής χάρτινης ταινίας κρεπ πλάτους 60 mm. Για ταινία πλάτους 70 mm διατίθεται κατόπιν...