Επιλογή Σελίδας

ABB ROBOT PALETAIZER από την TECHNIPES. Εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο γραμμές παραγωγής. Ιδανική λύση για υψηλές ταχύτητες, όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.