Επιλογή Σελίδας

Αυτόματο συσκευαστήριο με σακιά βαλβίδος πολυπροπυλενίου.

Η τροφοδοσία του υλικού γίνεται με την βαρύτητα.

Αφορά μόνο υλικά ελεύθερης ροής όπως, δημητριακά, σπόρους, υλικά σε κόκκους, κ.α.