Επιλογή Σελίδας

Αυτόματη συσκευαστική TECHNIPES με χάρτινες συσκευασίες 500, 1000, 2000, 3000, 5000 γραμμάρια.