Επιλογή Σελίδας

Η εγγύηση στεγανοποίησης των βαλβίδων επιτυγχάνεται με την νέα τεχνολογία SONSeal της Technipes. Το σύστημα προϋποθέτει την χρήση σάκων με βαλβίδα ultra sonic ( χαρτί με επικάλυψη πολυαιθυλενίου). Σχεδιάστηκε να συνδυάζεται με οποιοδήποτε είδος συσκευαστικής μηχανής (1). σε περίπτωση πολλαπλών σταθμών συσκευασίας, κάθε μηχανή συσκευασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με αυτή τη συσκευή. Η σφράγιση γίνεται μετά το γέμισμα του σάκου και πριν από την κένωση στον ταινιόδρομο.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης.

Technipes 16 02 SONSeal impianto 18

Πλεονεκτήματα

Εσωτερικός καθαρισμός της βαλβίδας. Ο χώρος εργασίας παραμένει καθαρός, χωρίς σκόνη. Οι λάμες σφράγισης ρυθμίζονται ηλεκτρονικά (ένταση σφραγίσματος και χρόνος κλεισίματος).

Technipes 16 03 Macchina

Κύκλος Εργασίας

Technipes 16 07 Funzionamento 1
Technipes 16 08 Funzionamento 2
Technipes 16 09 Funzionamento 3
Technipes 16 10 Funzionamento 4

a) Μόλις γεμίσει το σακί, συγκρατείται από τις 2 πλευρικές πλάκες.

b) Η θέση του σακιού κλίση 45°.

c) Το σφραγιστικό ultra sonic κινείται προς τo σακί και φυσάει αέρα για να καθαρίσει τη βαλβίδα από το προϊόν.

d) Το σφραγιστικό κλείνει τον πείρο για να σφραγίσει τη βαλβίδα.

Technipes 16-04-SONSeal Impianto A
Technipes 16 05 SONSeal Impianto B
Technipes 16 06 SONSeal_Impianto C