Επιλογή Σελίδας

Η συσκευαστική μικτού βάρους, ζυγίζει και γεμίζει το προϊόν στο σακί ταυτόχρονα.

Έχουν ένα σύστημα τροφοδοσίας που εισάγει το προϊόν στο σακί με δύο βήματα δοσολογίας (FAST feed και FINE feed). Ανάλογα με το προϊόν που συσκευάζεται, το μηχάνημα μπορεί να έχει ένα από τα ακόλουθα συστήματα τροφοδοσίας: βαρύτητα, κοχλία (μονό ή διπλό), φτερωτή, ιμάντα ή δονητή.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ζύγισης υποστηρίζονται από δυναμοκυψέλη φορτίου η οποία συνδέεται με τον ηλεκτρονικό ελεγκτή βάρους. Ο ελεγκτής βάρους αποτελείται από:

  • μια έγχρωμη γραφική οθόνη 7” που επιτρέπει την απεικόνιση των βαρών και άλλων παραμέτρων.
  • μια εσωτερική CPU για την επεξεργασία όλων των δεδομένων ζύγισης.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος έγκειται στην ικανότητά του να παρακολουθεί συνεχώς τον εαυτό του και να διορθώνει αυτόματα για τυχόν αλλαγές ιδιοτήτων του προϊόντος. Ο άδειος σάκος τοποθετείται χειροκίνητα από τον χειριστή στο στόμιο πλήρωσης και οι πνευματικές σιαγόνες τον συγκρατούν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της φάσης ζύγισης και πλήρωσης και αποτρέπει την διαρροή σκόνης.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Πίτυρα, Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Αδρανή Υλικά, Οικοδομικά Υλικά, Κόλλες Πλακιδίων, Κόλες Θερμοπρόσοψης, Τσιμέντο, Μείγματα με βάση το Τσιμέντο, Αδρανή Υλικά, Πρώτες Ύλες σε Μορφή Σκόνης, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Ελεγκτής ζύγισης Mod. 400:

Technipes Ελεγκτής οθόνης ζύγισης Mod 400