Επιλογή Σελίδας

Γραμμή ραφής με αλυσομεταφορέα μεταφορέας σάκου και εφαρμογή χάρτινης ταινίας κρεπ. Η εικόνα δείχνει την προαιρετική συσκευή περιστροφής σάκων κατά μήκος του ταινιόδρομου μετά το ράψιμο.

Κατάλληλο για μεσαίες και υψηλές παραγωγές.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Πέλετ Ξύλου.

Σακοραφτική με Ταινία Κρεπ και Ταινιόδρομο Technipes LC21 Conv-Rif-PG - Φωτογραφία Μηχανήματος 01
Σακοραφτική με Ταινία Κρεπ και Ταινιόδρομο Technipes LC21 Conv-Rif-PG - Φωτογραφία Μηχανήματος 02