Επιλογή Σελίδας

Γραμμή ραφής με συγχρονισμένο αλυσομεταφορέα σάκου, μηχανή κοπής και διπλώματος κορυφής σάκου (για χάρτινα σακιά). Κατάλληλο για μεσαίες και υψηλές παραγωγές.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Πέλετ Ξύλου.

Εγκατάσταση Σακοραφτικής με Αλυσοδιάδρομο και Διπλωτικό Στομίου Technipes LC21 Conv-Rif-PG
Λεπτομέρεια 01 - Σακοραφτική με Αλυσοδιάδρομο και Διπλωτικό Στομίου Technipes LC21 Conv-Rif-PG
Λεπτομέρεια 02 - Σακοραφτική με Αλυσοδιάδρομο και Διπλωτικό Στομίου Technipes LC21 Conv-Rif-PG
Λεπτομέρεια 03 - Σακοραφτική με Αλυσοδιάδρομο και Διπλωτικό Στομίου Technipes LC21 Conv-Rif-PG