Επιλογή Σελίδας

Η απόκτηση μηχανημάτων συσκευασίας και γενικότερα εξοπλισμού συσκευασίας από τις επιχειρήσεις, για την συσκευασία των προϊόντων τους, είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εποχή μας.

Τα σωστά μηχανήματα συσκευασίας, οδηγούν στην μεγιστοποίηση του κέρδους, στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και στη μικρότερη δυνατή απασχόληση εργατικού δυναμικού.

Παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του ιδανικού εξοπλισμού συσκευασίας

Ποιοι όμως είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την επιλογή του ιδανικού συσκευαστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μας;

Ταχύτητα ενσάκισης (σακιά / ώρα)

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες είναι η επιθυμητή ταχύτητα ενσάκισης ( σακιά / ώρα). Αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% μεγαλύτερη από την ταχύτητα παραγωγής του εργοστασίου μας.

Για παράδειγμα αν η παραγωγή μας είναι 5.000kg/ώρα και θέλουμε να συσκευάσουμε σε σακιά των 25kg, θα πρέπει να επιλέξουμε συσκευαστικό εξοπλισμό με ταχύτητα τουλάχιστον 275 σακιά/ώρα.

Πλήρως αυτόματο σύστημα συσκευασίας ή ημιαυτόματο;

Στην αγορά θα βρείτε αυτόματα συστήματα συσκευασίας και αυτόματης τοποθέτησης σάκων (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) ή ημιαυτόματα, που απαιτούν την απασχόληση εργατών κατά τη φάση της συσκευασίας.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή αυτόματου ή ημιαυτόματου συστήματος συσκευασίας, είναι η ευκολία εύρεσης βιομηχανικών εργατών – χειριστών στην τοπική κοινωνία.

Αν μπορούμε να βρούμε βιομηχανικούς εργάτες-χειριστές, τότε το ημιαυτόματο σύστημα συσκευασίας είναι μία καλή και οικονομική επιλογή με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή μας είναι μικρή ως μέτρια. Για παράδειγμα 5 ως 8 τόνοι / ώρα.

Τα πλήρως αυτόματα συστήματα συσκευασίας αποτελούν την ιδανική επιλογή, αφού μας επιτρέπουν να ανεξαρτητοποιηθούμε σε μεγάλο βαθμό από εργατικό δυναμικό, κοστίζουν όμως περισσότερο και έχουν μεγαλύτερο χρόνο για την απόσβεση της επένδυσης.

Το κόστος και ο χρόνος απόσβεσης, είναι έμμεσοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την τελική μας επιλογή.

Ο καθοριστικός παράγοντας

Κατά την γνώμη μας, ο σημαντικότερος παράγοντας επιλογής συσκευαστικού εξοπλισμού είναι η σχέση εμπιστοσύνης, τεχνικής υποστήριξης και αλληλοσεβασμού που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και την εταιρία κατασκευής συσκευαστικού εξοπλισμού που θα επιλέξετε.

Η σχέση που θα αναπτύξετε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού συσκευασίας θα είναι μακροχρόνια. Θα πρέπει να μπορεί να σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και άμεσα διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Η απόφαση σας για συνεργασία με την Earth Care θα έχει ισχύ για πολλά χρόνια, (τεχνική υποστήριξη, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών κ.α) και γι’ αυτό το λόγο επιλέγετε τον καλύτερο συνεργάτη με κριτήριο όμως την αξιοπιστία και όχι το κόστος.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η συνεργασία μας θα είναι εξαιρετικά ομαλή και πάντα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Σε περίπτωση, μάλιστα, βλάβης του εξοπλισμού, η επισκευή γίνεται άμεσα με ανταλλακτικά από την Ιταλία.

Τα μηχανήματα διαθέτουν αισθητήρες και σε περίπτωση στάσης ή βλάβης μας ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή για την αποτελεσματική ή μη απόδοση τους, μέσω του πίνακα ελέγχου (control panel) τελευταίας γενιάς και την οθόνη αφής.

Επομένως σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα πάθει βλάβη μας ενημερώνει άμεσα και η επισκευή του γίνεται επίσης άμεσα.

Επιλέγοντας αξιόπιστα μηχανήματα υψηλής ποιότητας, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξει απόσβεση, ενώ επιλέγοντας μηχανήματα με κριτήριο το χαμηλό κόστος δεν θα γίνει πολύ σύντομα απόσβεση και το πιθανότερο, να μην γίνει και ποτέ.