Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με την οδηγία 94/62/CE της ΕΕ, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευασίες που αποτελούνται από ένα υλικό, ώστε να ανακυκλώνεται πλήρως.

Η Inn-Flex ανέπτυξε μια τεχνική που διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά των κλασικών πολυστρωματικών συσκευασιών, χρησιμοποιώντας μόνο φύλλα πολυαιθυλενίου.

Η τελική επιφάνεια μπορεί να είναι γυαλιστερή, ματ ή ακόμη και να προσομοιώνει την υφή του χαρτιού.

Δείτε όλες τις διαθέσιμες συσκευασίες στο Συσκευασίες και Σακιά!

Επιπλέον Πληροφορίες

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Κλάσεις ανακυκλωσιμότητας των υλικών, βάσει κανονισμού 94/62/CE
Recyclability of plastic packaging

Οι κανόνες που έχει θεσπίσει ήδη η Ιταλία
Lists of plastic packaging in the Contribution levels 2020 1