Επιλογή Σελίδας

Ημι-αυτόματο σύστημα ραφής με αριθ. 2 κεφαλές ραψίματος mod. 100, κατάλληλο για γραμμές υψηλής ταχύτητας και για κάθε είδους σακί (χαρτί, βαμβάκι, πλαστικό, γιούτα …). Όταν μία κεφαλή ραψίματος δεν λειτουργεί ή είναι εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης, η στήλη στήριξης περιστρέφεται κατά 180° για να φέρει στη θέση εργασίας τη δεύτερη κεφαλή ραψίματος χωρίς διακοπή.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Πέλετ Ξύλου.