Επιλογή Σελίδας

Ημι-αυτόματο σύστημα ραφής με αριθ. 2 κεφαλές ραψίματος mod. 100, κατάλληλο για γραμμές υψηλής ταχύτητας και για κάθε είδους σακί (χαρτί, βαμβάκι, πλαστικό, γιούτα …). Όταν μία κεφαλή ραψίματος δεν λειτουργεί ή είναι εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης, η στήλη στήριξης περιστρέφεται κατά 180° για να φέρει στη θέση εργασίας τη δεύτερη κεφαλή ραψίματος χωρίς διακοπή.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Μείγματα Ζωοτροφών, Μείγματα Αρτοποιίας, Πέλετ Ξύλου.

Διπλή Σακοραφτική Technipes LC21 100 DT - Άποψη Μηχανήματος