Επιλογή Σελίδας

Το ASTRO® βασίζεται σε έναν δοκιμασμένο σχεδιασμό μηχανής με τέσσερα ή έξι στόμια πλήρωσης. Οι τελευταίες βελτιώσεις έχουν υποβληθεί σε πρωτότυπες δοκιμές και έχουν εγκριθεί για σειριακή παραγωγή με την επίτευξη λειτουργικής τελειότητας.

Η μηχανή κατασκευάζεται με στόχο την ικανοποίηση των απαιτητικών τεχνικών, νομοθετικών και κανονιστικών προτύπων για την ασφάλεια, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων.

Τα νέα χαρακτηριστικά επικεντρώνονται στη διαχείριση παράδοσης του τελικού προϊόντων. Οι απαιτήσεις ασφάλειας απαιτούν το προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με πιθανώς ρυπογόνα υλικά, όπως περιγράφονται στις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ, στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφάλειας Τροφίμων και στον CODEX Alimentarius.

Προϊόντα Κατάλληλα για Συσκευασία

Αλεύρι, Ζωοτροφές, Σκυλοτροφές, Ιχθυοτροφές, Λιπάσματα, Πέλετ Ξύλου, Σπόροι-Καρποί, Ζάχαρη.

Technipes ASTRO Carousel Ιδανική λύση για εταιρείες που στοχεύουν στη διασφάλιση σωστής διαχείρισης των κινδύνων και στην ασφάλεια της τροφικής τους αλυσίδας.

Η σειρά ASTRO® είναι η ιδανική λύση για εταιρείες που στοχεύουν στη διασφάλιση σωστής διαχείρισης των κινδύνων και στην ασφάλεια της τροφικής τους αλυσίδας.

Το ASTRO® υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων προκειμένου να τηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από τις οδηγίες της ΕΚ και την ATEX.

Technipes ASTRO Carousel - Συσκευαστικό τύπου καρουσέλ για συσκευασία μεγάλων σάκων από προπυλένιο

Αυτό το συσκευαστικό τύπου καρουσέλ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη συσκευασία των προϊόντων μας σε μεγάλους σάκους κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, γιούτα, χαρτί ή βαμβάκι.Η ευελιξία της νέας σειράς ASTRO® καθιστά δυνατή τη χρήση με όλους τους τύπους σάκων και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Συσκευαστικό Technipes ASTRO Carousel - Μεγάλη ποικιλία σάκων συσκευασίας

Νέες λειτουργίες που εισάγονται με το ASTRO®:

  1. Το πίσω μέρος του μηχανήματος είναι εντελώς κλειστό, καθιστώντας αδύνατη την επαφή του χειριστή με τις δυνητικά επικίνδυνες περιοχές. Ο διαχωρισμός επιτρέπει επίσης τη σωστή συλλογή σκόνης, συμβάλλοντας σε ένα καθαρότερο εργασιακό περιβάλλον.
  2. Το σύστημα δόνησης των σάκων έχει αναθεωρηθεί πλήρως με τους νέους δονητές SBM® που αντικαθιστούν το παλιό σύστημα που βρίσκεται στο πλάι. Τώρα οι σάκοι δονούνται από κάτω για ταχύτερη ενσάκιση του προϊόντος. Η τοποθέτηση της πλάκας δόνησης του σάκου, ελέγχεται με πνευματικό τρόπο, επιτρέποντας τέλεια αυτοματοποιημένη ρύθμιση, ενώ η δονητική δράση ελέγχεται από ένα μόνο μηχανικό έκκεντρο. Ένα πλεονέκτημα στην αποτελεσματικότητα της ρύθμισης του προϊόντος και της συνολικής ασφάλειας επιτυγχάνεται με το SBM®.
  3. Προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ένα ασφαλές περιβάλλον ο μεταφορέας τροφοδοσίας σάκου συνδέεται με τη βάση του καρουσέλ, εξαλείφοντας τυχόν παρέμβαση του χειριστή, διατηρώντας παράλληλα την δυνατότητα προσαρμογής ύψους του μεταφορέα σε διαφορετικά μήκη σάκου.
  4. Οι εύκαμπτοι σωλήνες συλλογής σκόνης ASTRO® δεν έχουν πλέον σπειροειδή εσωτερικές επιφάνειες , αλλά έχουν ομαλές εσωτερικές επιφάνειες για να βοηθήσουν στην εξάλειψη της πιθανής συσσώρευσης προϊόντων.
  5. Τα κέντρα ελέγχου της μηχανής διαθέτουν ένα πλήρες πληκτρολόγιο SIEMENS S7-300 ή ALLEN BRADLEY PLC με μια οθόνης αφής (HMI) για τη ρύθμιση παραμέτρων εργασίας και μηνυμάτων διάγνωσης ή συναγερμού. Το σύστημα απλοποιήθηκε περαιτέρω βελτιώνοντας τη λογική χρήσης. Η μονάδα τηλεχειρισμού EWON® είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, η οποία επιτρέπει τον τηλεχειρισμό και τη συντήρηση μέσω οποιασδήποτε σύνδεσης Internet υψηλής ταχύτητας.

Λειτουργικοί Σταθμοί

Λειτουργικός σταθμός Technipes ASTRO Carousel
Η διαμόρφωση του ASTRO 6 είναι η ιδανική λύση για υψηλές χωρητικότητες.
Φάσεις λειτουργίας του συσκευαστικού Technipes ASTRO 6 Carousel

1. Αρπάγη κενού σάκου.
2. Γέμισμα και δόνηση.
3. Δόνηση.
4. Κένωση γεμάτου σακιού.
5. Ανοιχτός σταθμός.
6. Κλείσιμο σάκου.
7. Συσκευή ασφαλείας.

Η διαμόρφωση του στομίου του ASTRO 4 είναι η ιδανική λύση για χωρητικότητες μεσαίας εμβέλειας.
Φάσεις λειτουργίας του συσκευαστικού Technipes ASTRO 4 Carousel

1. Αρπάγη κενού σάκου.
2. Γέμισμα και δόνηση.
3. Δόνηση.
4. Κένωση γεμάτου σακιού.
5. Κλείσιμο σάκου.
6. Συσκευή ασφαλείας.

Τα ASTRO-6 και ASTRO-4 μπορεί να ρυθμιστούν ώστε να περιστρέφονται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Technipes ASTRO Carousel - Gallery 01
Technipes ASTRO Carousel - Gallery 02
Technipes ASTRO Carousel - Gallery 03